Elmi əsərlər

Elşən Bağırzadənin elmi əsərləri və onlara verilən istinadlar

Google Scholar

Researchgate