Xəbərdarlıq

  • Sayt, hər hansı maddi qarşılıq gözləmədən fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan saytda hər hansı formada reklama yer verilmir.
  • Saytda müəllifə aid yazılar və şərhlər yalnız müəllifin mövqeyini əks etdirir və heç bir halda hər hansı bir qurumun mövqeyi kimi qəbul edilə bilməz.
  • Saytda müəllifə aid yazılar və şərhlər, hər hansı fərd və ya qurumların qərarlarına təsir göstərmək məqsədi daşımır.
  • Saytda dərc edilən yazılardan müəllif və saytın adı göstərilmədən istifadə edilə bilməz.
  • Saytda istifadəçilər tərəfindən yazılan sual və şərhlərin etik normaları aşmasına və hər hansı reklam elementi daşımasına yol verilmir.